درباره ما

با تحول بوجود آمده در اقسی نقاط دنیا پیرامون بهینه سازی مصرف انرژی و در همین رابطه عایق سازی ساختمان ها مدیران شرکت ساینت با شناخت نیازهای آینده ساخت و ساز کشورمان اقدام به تاسیس شرکت سیستم های آسایشی ایمنی نوین (ساینت) در سال 1384 نموده و فعالیت خود را با تولید و اجرای نماهای شیشه ای مدرن و شیشه های صنعتی دو جداره و درب پنجره های آلومینیومی ترمال بریک و UPVC آغاز کردند .

اخبار

ارائه ی کیفیت درجه یک و ساخت یک فضای الهام بخش و رویایی.

پنجره لولایی و کشویی ترمال بریک

___________

پنجره لولایی و کشویی نرمال (غیر ترمال)

پنجره نرمال IR80

پنجره دو جداره آلومینیومی نرمال IR80

» طراحی مدرن قوس دار
» ضخامت چهارچوب ۸۰ میلی متر
» ضخامت لنگه ۵۱٫۵ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» دارای لاستیک مرکزی
» ضخامت شیشه از ۵ تا ۲۲ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۲ میلی متر

پنجره نرمال IR46

پنجره دو جداره آلومینیومی نرمال IR 46

» طراحی مدرن قوس دار
» ضخامت چهارچوب ۴۶ میلی متر
» ضخامت لنگه ۵۱٫۵ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» دارای لاستیک مرکزی
» ضخامت شیشه از ۴ تا ۲۲ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۱٫۶ میلی متر

پنجره نرمال IR43

پنجره دو جداره آلومینیومی نرمال IR 43

» طراحی مدرن قوس دار
» ضخامت چهارچوب ۴۳ میلی متر
» ضخامت لنگه ۵۰ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» دارای لاستیک EPDM مرکزی
» ضخامت شیشه از ۳ تا ۲۱ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۱٫۶ میلی متر

ترمال بریک کشویی IRST 116

پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک IRST 116

» ترمال بریک
» ضخامت چهارچوب ۱۱۶٫۴ میلی متر
» ضخامت لنگه ۵۲٫۱ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» ضخامت شیشه از ۵ تا ۳۳ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۱٫۸ میلی متر

ترمال بریک کشویی IRST79

پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک IRST 79

» ترمال بریک
» ضخامت چهارچوب ۷۹ میلی متر
» ضخامت لنگه ۴۰ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» ضخامت شیشه از ۱۷ تا ۲۵ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۱٫۵ میلی متر

ترمال بریک لولایی RWT55

پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک RWT55

» پروفیل ترمال بریک
» ضخامت چهارچوب ۵۵ میلی متر
» ضخامت لنگه ۶۵ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» دارای لاستیک EPDM مرکزی
» ضخامت شیشه از ۱۴ تا ۴۳ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۱٫۶ میلی متر
» حداکثر ضخامت پروفیل ۲٫۸ میلی متر

ترمال بریک لولایی IRT53

پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک IRT53

» پروفیل ترمال بریک
» طراحی مدرن قوس دار
» ضخامت چهارچوب ۵۳ میلی متر
» ضخامت لنگه ۵۹ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» دارای لاستیک EPDM مرکزی
» ضخامت شیشه از ۳ تا ۲۹ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۱٫۶ میلی متر

ترمال بریک لولایی لنگه پنهان IRT 67

پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک لنگه پنهان IRT 67

» ترمال بریک
» طراحی مدرن لنگه پنهان
» ضخامت چهارچوب ۶۷ میلی متر
» ضخامت لنگه ۷۰ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» ضخامت شیشه از ۵ تا ۲۴ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۲ میلی متر
» ضخامت عایق ترمال بریک ۲۱ میلی متر

ترمال بریک لولایی IRT60

پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک IRT60

» طراحی مدرن قوس دار
» ضخامت چهارچوب ۶۰ میلی متر
» ضخامت لنگه ۶۵ میلی متر
» دارای سیستم خروج آب
» دارای لاستیک مرکزی
» ضخامت شیشه از ۵ تا ۳۴ میلی متر
» مطابق با استانداردهای اروپا
» حداقل ضخامت پروفیل ۱٫۶ میلی متر
» ضخامت عایق ترمال بریک ۱۴ میلی متر

پروژه ها
_

آخرین پروژه ها

  آخرین پروژه های ساختمانی ما را در سراسر جهان بررسی کنید

ما چگونه کار می کنیم؟

تجارب ما

تیم ما

موقعیت

ما کجا هستیم؟

کرج , صفادشت